• Heimastyrkur

Þverfagleg teymisvinna

Þverfagleg teymisvinna tryggir heildræna nálgun með þarfir og óskir notandans að leiðarljósi. Hér má glöggt sjá af hverju það er mikilvægt að sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfar vinni náið saman ásamt öðrum nauðsynlegum fagstéttum til að stuðla að sem bestum árangri þjónustu í þágu notandans.


"Reablement is aimed to enable people to remain independent in their lives and is based on users’ own goals. Interventions are described to involve both physical exercises and guidance in everyday activities. However, descriptions of the content of reablement practices are sparse. This study aims to investigate and discuss how physiotherapists (PTs) on reablement teams plan and adapt training interventions to enhance users’ functional abilities.


Reablement interventions are described as individually tailored and goal oriented. However, in practice, it is challenging to implement training that emphasises both physical function- and goal-oriented activities. Motor learning and relearning depend on several principles and require both exercise-based and activity-based training. Standardised approaches emphasising physical exercises may neglect a particular activity that is important to the user. On the other hand, exclusively activity-based approaches may omit individual, specific aspects of bodily movement and physical con- straints. The use of only one aspect of training may limit the potential for functional improvement, while a combination of the two is more likely to meet the principles of motor learning theories."


Enhancing_functional_improvement_in_reab
Download • 569KB

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Öryggið á heimilinu í okkar höndum.

Grein eftir mig sem birtist á heimasíðunni Aldur er bara tala þann 28. janúar 2021 og fjallar um það sem ber að hafa í huga heima svo heimilið sé öruggt og eldist í takt við okkar þarfir.

Að lifa og njóta við starfslok

Eitt af dýrmætu samstarfsverkefnum Heimastyrks er við Sólrúnu Erlu Gunnarsdóttur félagsráðgjafa sem stendur fyrir vefsíðunni Aldur er bara tala. Þar munu birtast greinar meðal annars eftir mig og aðra